Spotkajmy się na

Sanktuarium Miłośierdzia Bożego w Myśliborzu © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz

Telefon: (95) 747-32-05

Komórka: 531-749-730  

E-mail: biuro@sanktuarium-mysliborz.com.pl

III Myśliborskie Sympozjum Miłosierdzia

PROGRAM :

    8:00 –  Msza św.  

    9:00 – 9:15  Rejestracja - kosciół

    9:15 –  9:30 Powitanie, wystąpienia gości - kościół:

1. Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

2. Starosta Myśliborski P. Danuta Patkowska  

3. Burmistrz Miasta Myślibórz P. Piotr Sobolewski

4. Wikariusz Biskupi,  Prepozyt Myśliborskiej Kapituły Kolegiackiej,  ks. kan. Jerzy Tobiasz

SESJA MERYTORYCZNA - koścół

    9:30 - 11:00 Wystąpienia plenarne:

Wprowadzenie  ks. dr hab. Kazimierz Dulak,  prof. US

1. ks. dr hab. Kazimierz Dulak prof.  WTUS - " Nauczycielska pasja ks. Michała Sopoćki"

2. dr hab. P. Anna Murawska, prof. US - " Wychowanie i wartości w zdezorientowanym świecie"

3. ks. dr Adam Popławski SDB - Wikariusz inspektora, Dyrektora Domu Zakonnego w Pile

 - " Problemy młodzieży a współczesne metody wychowania"

4. ks. dr Kazimierz Półtorak - "Animator grup parafialnych człowiekiem miłosierdzia"

   11:00 – 11:30  Przerwa w Kawiarence Cafe Rose - kawa herbata, ciasteczka różane

   11:30 – 13:00  Panel -  NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA XXI w. 

Moderator: Ks. dr  Kazimierz Półtorak  

1. P. Magdalena Zarębska - Kulesza  - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - Szczecin  

2. P. dr Małgorzata Wałejko - US

3. P. Krzysztof  Zaborski  - Dyrektor  - Zespół Szkół Ponanadgimnazjalnych- Dębno

4. P. Bożena Ferkaluk - Wychowawca - Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych - Dębno

5. P. Joanna Obidowska- Kuczyńska - Pedagog  - Zespół Szkół im. Noblistów Polskich - Myślibórz

6. Mirosław i Bożena Hiliccy - Rodzice  -  Szczecin

    13:00 - 14:00 Obiad

    14:00 – 15:00  SEKCJE  DYSKUSYJNE : REFLEKSJE I OBSZARY DZIAŁANIA    

I. KAPITUŁA  ( przewodniczy  ks. Arcybiskup) - panel dla księży, moderator                                

ks.  kanonik dziekan Jerzy .Tobiasz  ( miejsce spotkania kawiarenka Cafe Rose)

II. nieprofesjonalny wychowawca w działaniu, prezentacja działania  ( miejsce

spotkania aula sióstr )

Moderatorzy: P. Danuta Patkowska i P. Mariusz Norsesowicz

1. ks. mgr Piotr Buda -  Krucjata Wyzwolenia Człowieka

2. P. mgr Bożena Wierucka -  UTW- seniorat w dziele wychowania

3. P. Mirosław Hilicki  - Szczecin - ojciec jako wychowawca

   15:00 – 15.30  Koronka - prowadzą Siostry Jezusa Miłosiernego

   15:30  – 16:00 Podsumowanie i zakończenie

   16:00 Spotkanie członków i sympatyków Instytutu

   16:15 Msza św. z udziałem Kapituły