Spotkajmy się na

Sanktuarium Miłośierdzia Bożego w Myśliborzu © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz

Telefon: (95) 747-32-05

Komórka: 531-749-730  

E-mail: biuro@sanktuarium-mysliborz.com.pl

II Myśliborski Kongres Miłosierdzia

Cele Kongresu

Godne uczczenie

Upowszechnianie kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań bł. ks. Michała

Sopoćki

Promowanie postaw patriotycznych i miłosiernych w społeczeństwie

a) 25 rocznicy ustanowienia Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu

b) 130 rocznicy urodzini 10 rocznicy beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki

c) 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

I Myśliborski Kongres Miłosierdzia

Bł. ks. Michał Sopoćko

Wydarzenia przedkongresowe

Program II Kongresu