Spotkajmy się na

Sanktuarium Miłośierdzia Bożego w Myśliborzu © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz

Telefon: (95) 747-32-05

Komórka: 531-749-730  

E-mail: biuro@sanktuarium-mysliborz.com.pl

Instytut "Ignis Misericordiae" im. bł. Michała Sopoćki

Organizator główny:

Organizatorzy II Kongresu

 

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

Gmina Myślibórz

Starostwo Myślibórz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Współorganizatorzy:

Komitet ogarnizacyjny:

ks. kan. Janusz Zachęcki - dyrektor Instytutu IGNIS MISERICORDIAE im. bł. Michała Sopoćki, Myślibórz

S. Joela Wolna - Przełożona Domu Macierzystego ZSJM - Myślibórz

Piotr Owczarek - Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny "Uwierz w Siebie", Myślibórz

Katarzyna Królak - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

Roman Wąsik - Przewodniczący rady Miejskiej w Myśliborzu

Dorota Wolanin - dyrektor Myśliborskiego Domu Kultury, Myślibórz

Magdalena Szymczyk - dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Myślibórz

Stanisław Urbanowski - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Myślibórz

Janina Sulejewska - dyrektor Gimnazjum Nr 3 im H. Sienkiewicza, Myślibórz

Grażyna Maciejewska - dyrektor SP Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego, Myślibórz

Agata Myszak - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, Myślibórz

Beata Fryder - dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich, Myślibórz

Danuta Jurek - v-ce dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich, Myślibórz

Joanna Obidowska - Kuczyńska, Zespół Szkół im. Noblistów Polskich, Myślibórz

Krzysztof Szawarski - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Myślibórz

Danuta Szymczyk - Instytut "Ignis Misericordiae" im. Michała Sopoćki

Cezary Skwarna - STB SPÓŁKA z.o.o. Myślibórz

Andrzej & Paweł Falkowski - Firma Transportowa, Myślibórz

Mateusz Szawerdo - Intermarche, Myślibórz

Mariusz Rostkowski - Centrum Ubezpieczeniowe, Myślibórz

Rafał Kula - Bractwo ks. Michała Sopoćki, Myślibórz

Ewelina Ścibiorska - Laureatka Myśliborskiej Róży Miłosierdzia 2015

Wioletta Roźniata - Ośrodek Pomocy Społecznej, Myślibórz

Joanna Galimska - Dom Pomocy Społecznej

Grzegorz Słota - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej

Dariusz Ufnowski - Komendant Powiatowej Komendy Policji

Maryla Prymakowska - Uniwersytet Trzeciego Wieku