Spotkajmy się na

Sanktuarium Miłośierdzia Bożego w Myśliborzu © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz

Telefon: (95) 747-32-05

Komórka: 531-749-730  

E-mail: biuro@sanktuarium-mysliborz.com.pl

Zachodnioporskie Kuratorium Oświaty, Szczecin

Starostwo Powiatowe, Myślibórz

Urząd Miasta i Gminy, Myślibórz

Myśliborski Ośrodek Kultury

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego, Myślibórz

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Myślibórz

Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny

"Uwierz w Siebie", Myślibórz

Komenda Powiatowa Policji

Powiatowa Straż Pożarna

Nadleśnictwo Myślibórz

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich, Myślibórz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Bank GBS, Myślibórz

Bank Pekao S.A. oddział Myślibórz

STB, Myślibórz

Firma Usługowa, Myślibórz

Andalia Spółka z.o.o, Myślibórz

Centrum Ubezpieczeniowe, Myślibórz

Partnerzy II Kongresu: