Spotkajmy się na

Sanktuarium Miłośierdzia Bożego w Myśliborzu © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz

Telefon: (95) 747-32-05

Komórka: 531-749-730  

E-mail: biuro@sanktuarium-mysliborz.com.pl

Nasza misja

Wszyscy są mile widziani w naszych progach...

Aktualności

II Myśliborski Kongres Miłosierdzia

 

 

14-16

wrze

15-tka wspom. bł. Michała Sopoćki

15

wrze

 

Zapraszamy pielgrzymów z całego świata do poznania wspaniałych ludzi i historii naszego Sanktuarium, poznania naszych celów oraz misji jaka nam przyświeca. Udajcie się w wirtualną wędrówkę po naszym domu pełnym miłosierdzia.

 

Miłosierny Panie, Ty wybrałeś to niewielkie miasteczko

do realizacji swoich dzieł i – zgodnie z obietnicą – otaczasz je

 szczególną opieką. Zechciej również hojnie obdarowywać swymi łaskami wszystkich nawiedzających to wyjątkowe miejsce.

"Duch mój spocznie w klasztorze tym, błogosławić

będę szczególnie okolicy tej, gdzie klasztor ten będzie."

(Jezus do s. Faustyny w dniu 15 grudnia 1935 r., Dzienniczek 570)

Cytat miesiąca

“ Ufność jest to spodziewanie się pomocy obiecanej, jest to konieczny warunek nadziei

i część składowa męstwa. Jest to ostatnie słowo Zbawiciela do Apostołów, to spuścizna

po Nim, która wystarczy na wszystkie czasy i na wszystkie bóle ziemskie .”

To pełnienie uczynków miłosierdzia słowem, czynem i modlitwą, zwłaszcza wobec najbardziej

potrzebujących.

Czyn

Słowo

Modlitwa

XX LAT SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W MYŚLIBORZU